การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management)

ไม่ว่าทำธุรกิจประเภทไหนก็มีโอกาสพบเจอกับภาวะวิกฤตได้เหมือนกัน ดังนั้น การจัดการภาวะวิกฤตเป็นหน้าที่ที่สำคัญขององค์กร ในบางครั้ง ธุรกิจส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับวิกฤต…

Chalalai Chumkamol

September 9, 2021

8 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

มาดูกันว่า 8 เทรนด์ดิจิทัลที่ธุรกิจต้องทำในอนาคตมีอะไรบ้าง ซึ่งหลายธุรกิจควรร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Jakgrid Jainok

June 2, 2021