ระบบติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานของช่างซ่อมและวิศวกร

ได้รับความไว้วางใจโดย

ABOUT OUR SYSTEM

ระบบติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

ติดตามการซ่อมบำรุงด้วยการให้พนักงานสแกน QR Code ที่ติดอยู่บนชิ้นส่วนของอุปกรณ์ เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจเช็คอุปกรณ์ กรอกรายละเอียดการบำรุงรักษา ซ่อมแซม กำหนดรอบในการตรวจเช็คครั้งต่อไป และดูประวัติการซ่อมบำรุงได้ นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มลิ้งค์ไฟล์คู่มือวิธีการซ่อมบำรุงเพื่อเป็น Knowledge base ได้

  • เชื่อมระบบกับ Line OA ไม่ต้องโหลดแอพ
  • รองรับระบบแจ้งซ่อมจากลูกค้า
  • มีความแม่นยำในการเก็บข้อมูล
  • มีระบบหลังบ้าน ดูรายงานได้

EASY TO USE

ง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลและติดตามผล

ช่วยให้พนักงานสามารถติดตามการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยการสแกน QR Code ที่ติดบนตัวอุปกรณ์ นอกจากนั้นยังสามารถช่วยวางแผนซ่อมบำรุงในรอบถัดไป วิเคราะห์ผลการทำงานของพนักงาน ติดตามการดำเนินงาน ค่าใช้จ่าย และประวิติในการซ่อมบำรุง ด้วยการออกแบบที่เน้นความง่ายในการใช้งาน

ease of use

ใช้ได้กับหลายธุรกิจ

ระบบของเราเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่มีอุปกรณ์ เครื่องจักร ต้องคอยบำรุงรักษา ใช้กับการติดตามซ่อมบำรุงภายในองค์กร ป้องกันปัญหา Downtime และการติดตามการซ่อมบำรุงแบบ On site service

NO ADDITIONAL APP DOWNLOAD NEEDED

ง่าย ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่นเพิ่ม

ระบบของเบิร์ธโน๊ตรองรับทุกอุปกรณ์ที่มีแอพลิเคชั่น Line เนื่องจากเชื่อมต่อระบบเข้ากับ Line OA ทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงในทุก ๆ ที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ หัวหน้างานสามารถตรวจสอบการเข้าซ่อมบำรุงของช่างด้วยการแทรค GPS อย่างแม่นยำ

ease of use

Knowledge Management

สามารถสร้างคู่มือ และรวบรวมขั้นตอนการซ่อมบำรุง วิธีการแก้ปัญหา ที่ทำได้ทั้งในรูปแบบข้อความและวิดีโอ เป็นเครื่องมือช่วยสำหรับพนักงาน/ช่างที่ยังไม่เคยเจอปัญหาบางปัญหา

BACKEND SYSTEM

Realtime Activity Monitoring

หัวหน้างานสามารถตรวจสอบการทำงานชองช่างได้แบบเรียลไทม์จากระบบหลังบ้านสามารถตรวจสอบ Location วันที่และเวลาปฏิบัติงาน รายละเอียดการซ่อมบำรุง นอกจากนี้ยังสามารถดูการประเมินความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้แจ้งซ่อม และเห็นภาพรวมของทีม

ease of use

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบ

ผู้เกี่ยวข้องสามารถล็อกอินเข้าระบบหลังบ้าน เพื่อดูรายงานผล สามารถนำข้อมูลที่ได้จากรายงาน มาวิเคราะห์ต่อยอด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมสต๊อก การควบคุมต้นทุนในการจัดสรรอะไหล่ การคาดการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ชิ้นใหม่ เป็นต้น

3 STEPS of MAINTENANCE

3 ขั้นตอน กับการติดตามการซ่อมบำรุง

ติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ได้ง่าย ๆ เพียง 3 ชั้นตอน

ลงทะเบียนพนักงาน

พนักงาน/ช่างลงทะเบียนใน LINE OA ของบริษัทเพื่อทำการลงทะเบียน

สแกน QR Code ที่ตัวเครื่อง

พนักงาน/ช่างสแกน QR Code ของเบิร์ธโน๊ตที่ติดกับตัวอุปกรณ์เพื่อระบุตัวตนของอุปกรณ์

บันทึกรายงานการซ่อมบำรุง

ดูประวัติการซ่อมบำรุง ดูวิธีการซ่อม กรอกรายงานการดำเนินการ และสามารถใส่ได้ทั้งข้อความและรูปภาพ

PAPERLESS ACTIVITIES

กิจกรรมไร้กระดาษที่แท้จริง

กิจกรรมทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ดำเนินการบนโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว ลดการใช้กระดาษ และการสูญหาย

เช็คประวัติการซ่อมบำรุง

พนักงาน/ช่างที่ได้รับมอบหมาย อาจจะไม่ใช่คนเดิม ระบบได้เก็บข้อมูลแยกแต่ละอุปกรณ์ แต่ละ QR เพื่อง่ายต่อการดำเนินการต่อของคนที่รับหน้าที่ต่อ

ใส่รายละเอียดการซ่อมบำรุง

พนักงาน/ช่างสามารถบันทึกการซ่อมบำรุง โดยกำหนดงานซ่อมบำรุงประจำให้เลือก ใส่รายละเอียดการเป็นข้อความ และแนบรูปได้

เซ็ตวันที่จะซ่อมบำรุงครั้งถัดไป

พนักงาน/ช่างสามารถเซ็ตวันที่จะซ่อมบำรุงครั้งถัดไปได้ เพื่อเป็นการเตือน และการจัดสรรพนักงาน/ช่าง ให้เหมาะสมกับงาน

ประเมินความพึงพอใจพนักงาน

ผู้แจ้งซ่อมสามารถประเมินความพึงพอใจ เพื่อหัวหน้างานประเมินการทำงานของพนักงาน/ช่างได้ ที่ปฏิบัติงานหน้างานได้

สรุปจุดเด่นของระบบติดตามการซ่อมบำรุงอุปกรณ์

รองรับทุกอุปกรณ์ที่มีแอพลิเคชั่น Line ไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมและอแพพลเคชั่น ง่ายต่อการเข้าถึงในทุก ๆ ที่ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ สามารถตรวจสอบการเข้าซ่อมบำรุงของช่างด้วยการแทรค GPS

ระบบมี UX/UI ที่ทันสมัยและใช้งานง่าย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้และเกิดความคุ้นเคยในระยะเวลาอันสั้น

มีการจัดเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบ สามารถดูข้อมูลการดำเนินงานแบบเรียลไทม์จากระบบหลังบ้าน และสรุปเป็นรายงานได้อย่างง่ายดาย

ระบบมีความยืดหยุ่นกับหลายธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการต่าง ๆ โรงแรม สนามกีฬา ฯลฯ

สามารถใส่ขั้นตอน วิธีการซ่อมบำรุง และประวัติการซ่อมของอุปกรณ์ชิ้นนั้น ๆ ซึ่งขั้นตอนและวิธีการซ่อมสามารถทำเป็นลิงค์หรือวิดีโอ ทำให้ง่ายและสะดวกสำหรับพนักงาน/ช่างคนอื่น ๆ

หมดปัญหากับการติดตามการทำงาน และการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ

แก้ไขปัญหาในการติดตามการปฏิบัติงานของช่าง ด้วย QR Code ของเบิร์ธโน๊ต