ทีมงานของบจก. บัณฑิต เวิลด์ เข้าเยี่ยมออฟฟิศเบิร์ธโน๊ต

กรุงเทพมหานคร, 25 พฤศจิกายน 2564 – ทีมงานของบริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมผู้บริหารของบริษัท เบิร์ธโน๊ต จำกัด เพื่อพบปะหารือเกี่ยวกับโปรเจคป้องกันสินค้าปลอมแปลง

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ และอื่น ๆ