รู้จักตัวตนของลูกค้า และเข้าใจลูกค้าของคุณง่าย ๆ ด้วย Buyer Persona

รู้จักตัวตนของลูกค้า และเข้าใจลูกค้าของคุณง่าย ๆ ด้วย Buyer Persona

Buyer Persona หรือ Customer Persona คือการจำลองกลุ่มลุกค้าที่มีแนวโน้มจะมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ โดยการสมมุติในเรื่องของบุคลิก อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา สถานะ ความชอบส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถรู้จักและเข้าถึงตัวตนของลูกค้า