QR Code สำหรับ Track สินค้าในลัง

QR Code สำหรับ Track สินค้าในลัง

QR Code สำหรับ Track สินค้าในลังนั้น พนักงานสามารถใช้เครื่องยิง QR หรือโทรศัพท์มือถือสแกนตัว QR เพื่ออ่านข้อมูลสินค้าที่อยู่ในลังว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้าง