QR Code สำหรับ Track สินค้าในลัง

QR Code สำหรับ Track สินค้าในลังนั้น เป็น QR Code แบบเปิด ซึ่งพนักงานสามารถใช้เครื่องยิง QR หรือโทรศัพท์มือถือสแกนตัว QR เพื่ออ่านข้อมูลสินค้าที่อยู่ในลังว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้าง, ประเภท SKU ของสินค้า และสินค้ามีมีจำนวนกี่ชิ้น ซึ่ง QR Code ที่อยู่บนลังนั้น ๆ ก็จะเป็น unique QR Code ด้วยเหมือนกัน

Jakgrid Jainok

September 9, 2022