นวัตกรรมของสติ๊กเกอร์ QR Code ต่อต้านการปลอมแปลงสินค้า

สติ๊กเกอร์ QR Code ของเราจะเป็นการเข้ารหัสดิจิทัลชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็น 1 ต่อ 1 เท่านั้น ถ้ามีการสแกนซ้ำเข้ามาก็จะมีการแจ้งว่า QR ตัวนี้เคยถูกแสกนไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถนำสติ๊กเกอร์ QR Code ไปใช้ซ้ำได้อีก

Jakgrid Jainok

October 11, 2021