ทำไม Data Visualization ถึงจำเป็นต่อการขับเคลื่อนธุรกิจในปัจจุบัน

Data Visualization คือการนำข้อมูลดิบต่างๆ ที่เรามีอยู่มาสรุป ทำการวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบของแผนภูมิ กราฟ ตาราง แผนที่ และรูปแบบอื่น ๆ ที่เราต้องการแสดงให้เห็นภาพ ทำให้เราเห็นข้อมูลเชิงลึกและเห็นภาพในมุมมองของธุรกิจที่หลากหลายและชัดเจนยิ่งขึ้น

Jakgrid Jainok

February 1, 2022

มาทำความรู้จักกับ Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดกันเถอะ

Data Visualization คือการนำข้อมูลดิบมาสรุป วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการจะแสดง ทำให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าเดิม ซึ่งช่วยให้คุณได้เห็นภาพข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลดิบเหล่านั้น

Jakgrid Jainok

April 29, 2021