8 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

มาดูกันว่า 8 เทรนด์ดิจิทัลที่ธุรกิจต้องทำในอนาคตมีอะไรบ้าง ซึ่งหลายธุรกิจควรร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Jakgrid Jainok

June 2, 2021