ระบบ QR CODE รับประกันสินค้า ช่วยให้การบันทึกข้อมูลรับประกันและงานซ่อมเคลมมีความสะดวกยิ่งขึ้น

ระบบ QR CODE รับประกันสินค้าของเบิร์ธโน๊ต สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก ทั้งในเรื่องของการลงทะเบียนรับประกันสินค้าและการแจ้งซ่อม

Jakgrid Jainok

November 22, 2022

ความท้าทายหลักๆ 3 อย่าง ของการจัดการเกี่ยวกับการรับประกันสินค้า

ความท้าทายหลักๆ 3 อย่าง ของการจัดการเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าได้แก่กระบวนการรับประกันสินค้าที่ยุ่งยาก พนักงานต้องคีย์ข้อมูลด้วยตนเอง และการรายงานที่มีข้อจำกัด ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกได้

Jakgrid Jainok

January 4, 2022

QR Code รับประกันสินค้า ประหยัดทรัพยากร ลดโลกร้อน

QR Code ของเบิร์ธโน๊ตนั้นนอกจากจะทำให้กระบวนการรับประกันสินค้าสะดวกรวดเร็วกว่าที่เคยแล้ว การรับประกันสินค้าแบบไร้กระดาษ (Paperless) ยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติได้อีกด้วย

Jakgrid Jainok

April 26, 2021

รับประกันสินค้าผ่าน QR Code สะดวก ง่าย รวดเร็ว ได้ข้อมูลลูกค้า และไม่เปลืองกระดาษ

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าผ่านการสแกน QR Code แบบเรียลไทม์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้า โดยไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลลงใบรับประกันที่เป็นกระดาษ

Jakgrid Jainok

April 22, 2021