กลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยการซื้อซ้ำและสร้างความภักดีต่อแบรนด์สินค้า

ความพึงพอใจของลูกค้าก็จะกลายเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และสร้างการตลาดที่มีคุณค่าให้กับแบรนด์ ไม่ใช่แค่นี้ การซื้อซ้ำจากลูกค้าก็มีส่วนสำคัญในรายได้โดยรวมของบริษัทอีกด้วย

Jakgrid Jainok

November 3, 2021