รู้จักโปรโมชั่น 3 อย่าง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้พุ่งกระฉูด

โปรโมชั่นแบบไหนที่จะได้ใจลูกค้าไปมากที่สุด หรือโปรโมชั่นอะไรที่ลูกค้าของเราจะไม่มีวันปฏิเสธได้เลย คงไม่มีใครตอบได้อย่างแน่นอนว่าเป็นโปรโมชั่นแบบไหน เพราะโปรโมชั่นแต่ละตัวก็มีลักษณะเด่นและด้อยที่แตกต่างกันออกไป แต่ละโปรโมชั่นสร้างความสนใจในระดับที่แตกต่างกันไปได้ในแต่ละกลุ่มลูกค้า และในเวลาที่ต่างกัน

Jakgrid Jainok

May 12, 2021