CASE STUDY

ผู้นำด้านเทคโนโลยี และใช้ Big Data เพื่อขยายธุรกิจของคุณ
Beverage Industry

ไขเบื้องหลังการเติบโตของธุรกิจ ‘เครื่องดื่ม’ ในไทย ด้วยระบบ Loyalty Program

Case Study นี้ ได้รับอนุญาตจากลูกค้าของ Birth Note ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลบางส่วน ลูกค้าท่านนี้เป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มขนาดใหญ่ ได้ตั้งบริษัทลูกออกมา เพื่อผลิตเครื่องดื่มประเภทหนึ่งที่มีขนาดตลาดที่ใหญ่มาก และมีคู่แข่งในตลาดที่แข็งแรง ในช่วงแรกทางบริษัทได้ใช้งบประมาณในการทำการตลาดสูงมาก แต่ไม่ได้ผลกลับมาตามที่ต้องการ ทางบริษัทจึงอยากทำ Loyalty Program เพื่อกระตุ้นยอดขาย

Home Appliance Industry

เคล็ด(ไม่)ลับ เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เพียงสแกน QR Code

การรับประกันสินค้าแบบไม่ใช้กระดาษ โดยการสแกน QR ของเบิร์ธโน๊ต ช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทำการตลาด การจัดการสต๊อกได้อย่างเหมาะสม การให้พนักงานได้ทำงานในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นมุมมองใหม่ มองเห็นโอกาส จนเกิดการผลิตสินค้าใหม่ขึ้นมาในท้องตลาดเป็นเจ้าแรก จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ด้วยระบบ Interactive Intelligence Report ของเบิร์ธโน๊ต

Cosmetics Industry

เจาะกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในการใช้ระบบ QR Code ป้องกันสินค้าปลอม และเก็บข้อมูล Big Data ของลูกค้าเพื่อประโยชน์ในด้านการตลาด

บริษัทผลิตเครื่องสำอางแห่งหนึ่งซึ่งดำเนินการผลิตเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ประสบปัญหาเรื่องสินค้าถูกปลอมแปลงอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากฉลากและบรรจุภัณฑ์มีลวดลายที่ง่ายต่อการปลอมแปลง เมื่อทางทีมงานของเบิร์ธโน๊ตได้รับทราบปัญหาเหล่านี้จากคุณเอ จึงพัฒนาระบบ QR Code กันปลอมและระบบเก็บข้อมูลลูกค้า ที่สามารถแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ ได้ทุกข้อและยังมีการเพิ่ม Feature บางอย่างทำให้ทั้งบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ เองมีความสะดวกในการใช้งานเพิ่มขึ้น

Agricultural Industry

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร กับการใช้ Big Data ตรวจสอบตัวแทนจำหน่าย

มีบริษัทที่ผลิตสินค้าทางการเกษตรเข้ามาคุยกับเบิร์ธโน๊ต เพราะมีความสนใจในเรื่องของ “Data” อยู่เป็นทุนเดิม แต่ยังไม่เจอใครที่ช่วยเก็บ Data ในแบบที่ต้องการได้ จึงได้มีการพูดคุยถึงสิ่งที่ทางบริษัทอยากทราบ เช่น

  • ต้องการตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายขายสินค้าข้ามเขต
  • ต้องการตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายที่ขายสินค้าตัดราคากัน
  • ต้องการให้เกษตรกรรู้ว่าเป็นสินค้าจริงจากบริษัทเพราะมีสินค้าลอกเลียนแบบเยอะ
  • ต้องการกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่เกษตรกรมีความต้องการอย่างทั่วถึง
Our feedback list

ความประทับใจจากธุรกิจที่ใช้บริการของเบิร์ธโน๊ต

ติดต่อเรา เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเพิ่มยอดขาย