Marketing Survey

แบบสอบถามทางการตลาด

รู้ใจลูกค้า…เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงใจ ด้วยสติ๊กเกอร์ QR แบบสอบถาม พร้อมกับเก็บข้อมูลลูกค้า

Contact with us for any advice

Call Anytime

099-564-5947

เก็บข้อมูล Big Data ของลูกค้าง่าย ๆ โดยใช้ QR Code

ฉีกกฎการทำแบบสอบถามแบบเดิม ๆ เพียงแค่ลูกค้าสแกน QR Code และกรอกข้อมูล ก็ทำให้รู้สิ่งที่ลูกค้าตอบได้ทันที พิเศษไปกว่านั้นลูกค้าคนเดิมสามารถทำแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำตามที่ทางบริษัทกำหนดได้ จึงทำให้บริษัทได้รับข้อมูลหลายมิติ

สิ่งสำคัญ บริษัทจะได้แนวทางพัฒนาสินค้า (Product Improvement) และ มีข้อมูลสำหรับผลิตสินค้าใหม่ (New Product) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

Our Introductions

เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ก้าวไปกับยุคแห่งข้อมูล (Information Age) เพื่อพลิกโอกาสและความเป็นไปได้ในธุรกิจ

สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บความคิดเห็นของลูกค้าด้วยการสแกน QR Code โดยบริษัทจะได้รับข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจริง ๆ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในรายงาน ทำให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการวิจัยการตลาดเป็นอย่างมาก

Advantages

ข้อดีของแบบสอบถามผ่าน QR Code

ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เพียงแค่สแกน QR Code ที่ตัวสินค้าผ่านโทรศัพท์มือ ถือสมาร์ทโฟน กรอกแบบสอบถามแล้วกดส่งข้อมูล ขั้นตอนน้อยทำให้ลูกค้าให้ความร่วมมือมากขึ้น

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การเก็บข้อมูลแบบเดิมใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือจ้างบริษัท Outsource ทำการวิจัยการตลาด ระบบของเบิร์ธโน๊ต ช่วยเก็บข้อมูลเพียงแค่สแกน QR Code เท่านั้นเอง

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าและมีสินค้าใหม่

สร้างแบบสอบถามได้หลายชุดและกำหนดเกณฑ์ในการเห็นแบบสอบถามของแต่ละการสแกน ทำให้ได้รับข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

มีความแม่นยำสูง

เพราะข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากผู้ใช้สินค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมล พิกัดที่สแกน เวลาที่สแกน และคำตอบที่เจ้าของสินค้าถามในแบบสอบถาม

Real Customer Data

ข้อมูลจริงจากลูกค้าของคุณ

ออกแบบแบบสอบถามได้เอง

เจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถออกแบบคำถามและคำตอบหลาย ๆ แบบ เช่น คำตอบเป็นตัวเลือก คำตอบโดยกรอกข้อมูล คำตอบโดยการให้ดาว หรือให้คะแนน 1-10 เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถออกแบบชุดคำถามได้หลาย ๆ ชุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อซ้ำและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าได้ลึกลงไป

ระบบรายงานอัจฉริยะ

นอกจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ระบบของเบิร์ธโน๊ตได้เก็บพิกัดที่สแกน เวลาสแกน อุปกรณ์ที่ใช้สแกน ยี่ห้ออุปกรณ์ ภายใต้ Privacy Policy ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมเข้าไว้ในรายงาน ง่ายต่อการนำเสนอผู้บริหาร และใช้วิเคราะห์ทางการตลาด

ตัวอย่างธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจ

เบิร์ธโน๊ตได้รับความไว้วางใจจากธุรกิจชั้นนำมากมาย ในหลากหลายประเภทธุรกิจ

แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ…ด้วยแบบสอบถามทางการตลาดแแบบออนไลน์

Contact with us

Contact Experts

หากท่านสนใจระบบและบริการของเรา หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่านการกรอกแบบฟอร์ม เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่รับฟังและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับทุกธุรกิจ
Tanit Bordeesorn - CEO