แบบสอบถามทางการตลาด

รู้ใจลูกค้า…เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงใจ ด้วยสติ๊กเกอร์ QR แบบสอบถาม พร้อมกับเก็บข้อมูลลูกค้า

ได้รับความไว้วางใจโดย

เก็บข้อมูล Big Data ของลูกค้าง่าย ๆ โดยใช้ QR Code

ฉีกกฎการทำแบบสอบถามแบบเดิม ๆ เพียงแค่ลูกค้าสแกน QR Code และกรอกข้อมูล ก็ทำให้รู้สิ่งที่ลูกค้าตอบได้ทันที พิเศษไปกว่านั้นลูกค้าคนเดิมสามารถทำแบบสอบถามที่ไม่ซ้ำตามที่ทางบริษัทกำหนดได้ จึงทำให้บริษัทได้รับข้อมูลหลายมิติ

สิ่งสำคัญ บริษัทจะได้แนวทางพัฒนาสินค้า (Product Improvement) และ มีข้อมูลสำหรับผลิตสินค้าใหม่ (New Product) ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วย

เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บความคิดเห็นของลูกค้าด้วยการสแกน QR Code โดยบริษัทจะได้รับข้อมูลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าจริง ๆ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อสินค้า ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในรายงาน ทำให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดได้ และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำการวิจัยการตลาดเป็นอย่างมาก

ข้อดีของแบบสอบถามผ่าน QR Code

ง่าย สะดวกและรวดเร็ว

เพียงแค่สแกน QR Code ที่ตัวสินค้าผ่านโทรศัพท์มือ ถือสมาร์ทโฟน กรอกแบบสอบถามแล้วกดส่งข้อมูล ขั้นตอนน้อยทำให้ลูกค้าให้ความร่วมมือมากขึ้น 

เพิ่มโอกาสในการพัฒนาสินค้าและมีสินค้าใหม่

ระบบของเบิร์ธโน๊ตเอื้อให้บริษัทสร้างแบบสอบถามได้หลายชุดและกำหนดเกณฑ์ในการเห็นแบบสอบถามของแต่ละการสแกน ทำให้ทางบริษัทได้รับข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

การเก็บข้อมูลแบบเดิมใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูล หรือจ้างบริษัท Outsource ทำการวิจัยการตลาด ระบบของเบิร์ธโน๊ต ช่วยเก็บข้อมูลเพียงแค่สแกน QR Code เท่านั้นเอง

มีความแม่นยำสูง

เพราะข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากผู้ใช้สินค้าจริง ไม่ว่าจะเป็นชื่อลูกค้า เบอร์โทรศัพท์ อีเมล พิกัดที่สแกน เวลาที่สแกน และคำตอบที่เจ้าของสินค้าถามในแบบสอบถาม

ข้อมูลจริงจากลูกค้าของคุณ

ออกแบบแบบสอบถามได้เอง

เจ้าของแบรนด์สินค้าสามารถออกแบบคำถามและคำตอบหลาย ๆ แบบ เช่น คำตอบเป็นตัวเลือก คำตอบโดยกรอกข้อมูล คำตอบโดยการให้ดาว หรือให้คะแนน 1-10 เป็นต้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถออกแบบชุดคำถามได้หลาย ๆ ชุด สำหรับลูกค้าที่ซื้อซ้ำและสำรวจพฤติกรรมของลูกค้าได้ลึกลงไป

ระบบรายงานอัจฉริยะ

นอกจากข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ระบบของเบิร์ธโน๊ตได้เก็บพิกัดที่สแกน เวลาสแกน อุปกรณ์ที่ใช้สแกน ยี่ห้ออุปกรณ์ ภายใต้ Privacy Policy ข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกรวบรวมเข้าไว้ในรายงาน ง่ายต่อการนำเสนอผู้บริหาร และใช้วิเคราะห์ทางการตลาด

QR Code เก็บข้อมูลลูกค้า ผ่านแบบสอบถามออนไลน์

รู้ใจลูกค้า เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงใจ…เริ่มต้นเก็บข้อมูลลูกค้าไปกับเราสิคะ

  • เก็บข้อมูลผ่านระบบ ไม่ต้องใช้กระดาษ
  • ออกแบบ Survey เฉพาะ SKU ได้
  • มีระบบหลังบ้าน ดูข้อมูลลูกค้า
  • ออกแบบ Survey ได้เอง
  • ออกแบบ Survey ได้หลายชุด
  • มีระบบรายงานอัจฉริยะ

บทความน่าสนใจ

เจาะลึก Data-Driven Marketing แบรนด์ที่มีชื่อเสียงในวงการ Fast Fashion

บทบาทของ Data-Driven ในวงการแฟชั่น และเทคนิคการวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางการตลาด…

Chalalai Chumkamol

July 18, 2023

เปิดเผยความลับแห่งความสำเร็จ พร้อมกรณีศึกษา l วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

ในโลกปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่มากมาย การวิเคราะห์ข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจพฤติกรรมของลูกค้า การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และการตัดสินใจทางธุรกิจอย่าง…

Chalalai Chumkamol

July 10, 2023

ข้อเสียเปรียบต่อธุรกิจของการมีสินค้าลอกเลียนแบบในท้องตลาด

บทความนี้กล่าวถึงผลเสียของผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบและเน้นย้ำว่าทำไมธุรกิจต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสินค้าลอกเลียนแบบ ช่วยให้บริษัทต่างๆ ตัดสินใจอย่างรอบรู้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของแบรนด์ รายได้ และความเชื่อถือของผู้บริโภค

Jakgrid Jainok

June 22, 2023

ปลดล๊อคพลังแห่งการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการต่อยอดทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค ความชอบ และลักษณะทางสถิติของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า การเข้าใจลูกค้าของเราช่วยให้สามารถปรับการตลาดให้เหมาะสมตามความต้องการและความสนใจของลูกค้า

Jakgrid Jainok

June 15, 2023