ระบบสะสมแต้มด้วยการถ่ายรูปใบเสร็จ

ช่วยให้แบรนด์สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย!

Untitled design (11) (1)

Call for more information

Customer Data Collection

เก็บข้อมูลผู้บริโภคได้อย่างง่ายดาย

การถ่ายภาพใบเสร็จรับเงินเป็นรูปแบบหนึ่งของเทคโนโลยีสะสมคะแนนที่ผู้ซื้อสินค้าสามารถถ่ายภาพใบเสร็จรับเงินผ่านสมาร์ทโฟน และอัปโหลดเพื่อรับสิทธิประโยชน์บางประเภทได้ เช่น แลกของรางวัล หรือรับส่วนลดในการซื้อครั้งหน้า ซึ่งข้อมูลจากใบเสร็จรับเงินจะถูกวิเคราะห์และถูกบันทึกในรูปแบบของดิจิทัล ก่อนจะถูกจัดเก็บไว้ในโปรไฟล์ของผู้ซื้อสินค้า

Challenge

ความท้าทายในปัจจุบัน คือ
แบรนด์ไม่มีข้อมูลผู้บริโภค

การแพร่ระบาดของ Covid-19 ที่ผ่านมาได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การช้อปปิ้งหลายช่องทาง และแบรนด์ต่างๆ จะต้องมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับลูกค้า โดยช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทาน เนื่องจากช่องทางเหล่านี้สามารถนำผลิตภัณฑ์ของคุณไปยังผู้ค้าปลีกที่เหมาะสม (หรือลูกค้าธุรกิจอื่นๆ) ในเวลาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม แบรนด์ไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับลูกค้าและต้องอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อการรายงานยอดขายที่แม่นยำ ด้วยการขยายตัวและการเติบโต ทำให้การติดตามยอดขายผ่านช่องทางต่างๆ กลายเป็นเรื่องยาก แบรนด์ไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคตัวจริงได้ ซึ่งผลลัพธ์ก็คือข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลถูกมองข้าม!

โซลูชันการสะสมแต้มด้วย
การสแกนใบเสร็จรับเงิน

ฟีเจอร์การสะสมแต้มด้วยการถ่ายรูปใบเสร็จของเบิร์ธโน๊ต ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ สามารถให้คะแนนกับผู้ซื้อสินค้าสำหรับการซื้อสินค้าแบบออฟไลน์ หรือผ่านช่องทางการขายผ่านบุคคลที่สามเช่น ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ฯลฯ ซึ่งแบรนด์ไม่ได้เป็นเจ้าของช่องทางการขาย

การให้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ซื้อสินค้าอยากจะลงทะเบียนเข้ามาหลังจากอัพโหลดใบเสร็จ ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ สามารถสร้างช่องทางการสื่อสารโดยตรงกับผู้ซื้อสินค้าตัวจริง

ข้อมูลที่เก็บได้

จากการถ่ายภาพใบเสร็จ

นำข้อมูลที่เก็บได้

ไปใช้ประโยชน์ด้านการตลาด

วิเคราะห์ตลาดด้วย
Big Data Analytics

จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป โดยอาศัยข้อมูลจาก “Big Data" ที่เก็บได้จากระบบของเบิร์ธโน๊ต

ตัวอย่างกลยุทธ์ทางการตลาดจากการวิเคราะห์ Big Data

Consumer Data Collection

เราเชื่อมโยงธุรกิจของคุณกับผู้บริโภค

เก็บข้อมูลผู้บริโภคและนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้า

CRM ช่วยธุรกิจคุณ

CRM (Customer Relationship Management) ช่วยคุณสร้างความรู้สึกผูกพันระยะยาว โดย ระบบ CRM ของเราเป็นเครื่องมือช่วยคุณเก็บข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ความต้องการและเรียนรู้พฤติกรรมการซื้อ คาดการณ์ความต้องการอย่างแม่นยำ เพื่อให้คุณนำเสนอสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและนำเสนอโปรโมชั่นได้ถูกต้องและทันเวลา

เก็บข้อมูลลูกค้าในระบบ

เก็บข้อมูล ชื่อ, อีเมล์ ที่อยู่ เพศ อายุ วันเกิด ประวัติการซื้อ ฯลฯ

ประเมินความพึงพอใจ

ให้ลูกค้าทำแบบบสอบถาม เพื่อเพิ่ม หรือแก้ไขความพึงพอใจ

จัดกิจกรรมทางการตลาด

จัดกิจกรรมสะสมแต้ม เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

บริหารความสัมพันธ์

สร้างประสบการณ์ที่ดี และนำเสนอสินค้าให้เหมาะสม

ฟีเจอร์อื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณ

เครื่องมือช่วยให้การทำงานในธุรกิจของคุณ ง่าย สะดวก และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ

ติดต่อเรา เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเพิ่มยอดขาย