ระบบติดตามตัวแทน

พอกันที…กับปัญหาตัวแทนขายข้ามเขต ขายตัดราคา

ตัวช่วยสำหรับบริษัทที่มีตัวแทนจำหน่าย และเจอกับปัญหาที่แก้ไม่ตก อย่าง ตัวแทนขายข้ามเขต ขายตัดราคา บริษัทสามารถสุ่มเช็คได้ตลอดเวลาหากเกิดความสงสัยว่ามีตัวแทนกำลังไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพียงการสแกน QR Code โดยไม่ต้องลงพื้นที่ด้วยตัวเอง

ได้รับความไว้วางใจโดย

ฟีเจอร์ติดตามตัวแทน (Dealer Tracking)

ตรวจสอบสินค้าว่าชิ้นไหนถูกจำหน่ายโดยตัวแทนท่านใด ด้วยการระบุชื่อ พื้นที่ขายของตัวแทนในระบบของเรา จากนั้นติดสติ๊กเกอร์ QR Code ลงบนสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเมื่อลูกค้าสแกน QR Code บริษัทจะทราบทันทีว่าลูกค้าซื้อสินค้าชิ้นนั้นผ่านตัวแทนเจ้าไหน สแกนในพื้นที่ขายหรือไม่ ข้อมูลนี้ทำให้บริษัทสามารถตรวจสอบการขายสินค้าข้ามเขตกันได้

แก้ปัญหาในการขายข้ามเขต

เมื่อติดสติ๊กเกอร์ QR Code ติดลงบนสินค้าหรือบรรุภัณฑ์ บริษัทสามารถตั้งข้อสังเกตการขายข้ามเขตได้จากการสแกน QR Code ของลูกค้านอกพื้นที่ขายของตัวแทนที่ผิดปกติ และสามารถทำการตรวจสอบได้โดยง่าย หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบไม่ต้องลงพื้นที่

จัดการสต๊อคสินค้าและแจกจ่ายให้ตัวแทนได้สะดวก

ช่วยให้บริษัทจัดการเรื่องสต๊อคสินค้าและแจกจ่ายให้ตัวแทนได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากฟีเจอร์ติดตามตัวแทน มี QR Code 2 ชุดซึ่งเป็น QR แบบเปิด (ทุกคนสามารถสแกนได้) และ QR แบบปิด (ต้องขูดหมึกที่ปิด QR ออกก่อนถึงจะสแกนได้) โดย QR แบบเปิดจะติดอยู่บนลังสินค้า ทำให้สามารถเช็คว่าลังสินค้านั้นเป็นลังสำหรับตัวแทนเจ้าไหน เมื่อมีการสแกน QR แล้วจะมีการตัดสต๊อคสินค้าโดยอัตโนมัติ

แก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ…ด้วยระบบติดตามตัวแทน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเพื่อรับคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบติดตามตัวแทน