ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลูกค้าจากการสแกนในแต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ โดยสามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ณ เวลาที่ลูกค้าสแกนเข้ามา รุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้ากรอกเข้ามา เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ (กรุงเทพ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) เพศ อายุ วันเกิด เชื้อชาติ ประวัติการซื้อ และอื่น ๆ

Quality Standards
Quality Standards
Data Analytics

นำ "ข้อมูล" ไปวิเคราะห์

นำข้อมูลลูกค้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ช่วยในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและนำเสนอโปรโมชั่นได้ถูกต้องและทันเวลา

ในโลกยุคที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เราจึงต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ

Customer Loyalty

เปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้เป็นลูกค้าขาประจำ

การที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกประทับใจและผูกพันต่อตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนนั้น บริการต่าง ๆ ของบริษัทต้องสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ จนทำให้ “ลูกค้าขาจร” ไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก และกลายเป็น “ลูกค้าขาประจำ” ไปในที่สุด  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีจึงต้องมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม ศึกษา Consumer Experience เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขและขยายผลไปในทางที่ดีขึ้น

QR Scanning

ดูภาพรวมการสแกนของลูกค้า

ดูภาพรวมของการสแกน QR Code ได้จากระบบหลังบ้าน

สามารถดูได้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีลูกค้าที่สแกนมาจากสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ กี่คน สแกนไปแล้วกี่ % จากจำนวนสินค้าที่ติดสติ๊กเกอร์ของเรา นอกจากนั้นยังสามารถดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ณ เวลาที่ลูกค้าสแกนเข้ามา ว่าอยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร เพศและช่วงอายุเท่าไหร่ และในแต่ละวันมีคนสแกนเข้ามากี่คน

Our Solutions

ฟีเจอร์ที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของคุณ

สร้างความผูกพันกับลูกค้า
ด้วยการเก็บข้อมูล Big Data

Our feedback list

ความประทับใจจากธุรกิจที่ใช้บริการของเบิร์ธโน๊ต

ติดต่อเรา เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเพิ่มยอดขาย