ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า

จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบ และ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้แบบเรียลไทม์

เครื่องมือที่จะช่วยให้คุณเก็บข้อมูลลูกค้าจากการสแกนในแต่ละครั้งแบบเรียลไทม์ โดยสามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ณ เวลาที่ลูกค้าสแกนเข้ามา รุ่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้อยู่ นอกจากนั้นยังมีข้อมูลอื่น ๆ ที่ลูกค้ากรอกเข้ามา เช่น ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ (กรุงเทพ ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ) เพศ อายุ วันเกิด เชื้อชาติ ประวัติการซื้อ และอื่น ๆ

นำข้อมูลไปวิเคราะห์

นำข้อมูลลูกค้าไปวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อ ช่วยในการคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ เพื่อจะได้นำเสนอสินค้าแบบเฉพาะเจาะจง ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดและนำเสนอโปรโมชั่นได้ถูกต้องและทันเวลา

ในโลกยุคที่ลูกค้ามีความต้องการที่หลากหลาย ซับซ้อนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังแตกต่างไปในแต่ละบุคคล เราจึงต้องทำความเข้าใจอย่างลึกซึ่งเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการ

เปลี่ยนลูกค้าขาจร ให้เป็นลูกค้าขาประจำ

การที่จะทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกประทับใจและผูกพันต่อตัวบริษัทและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนนั้น บริการต่าง ๆ ของบริษัทต้องสามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้ จนทำให้ “ลูกค้าขาจร” ไม่คิดเปลี่ยนใจไปใช้ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อีก และกลายเป็น “ลูกค้าขาประจำ” ไปในที่สุด  ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีจึงต้องมีการเก็บข้อมูลของลูกค้า แล้วนำมาวิเคราะห์พฤติกรรม ศึกษา Consumer Experience เพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขและขยายผลไปในทางที่ดีขึ้น

สร้างความผูกพันกับลูกค้า ด้วยการเก็บข้อมูล Big Data

เก็บข้อมูล ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ (กรุงเทพ ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ) เพศ อายุ วันเกิด เชื้อชาติ ประวัติการซื้อ

จัดกิจกรรมชิงโชคลุ้นของรางวัล สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและสนับสนุนให้กรอกแบบสอบถามเพื่อข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า สร้างประสบการณ์ที่ดี และความพึงพอใจ เพื่อเรียนรู้และตอบสนองความต้องการ เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการอย่างเหมาะสมกับลูกค้า

ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้

ดูภาพรวมการสแกนของลูกค้า

บริษัทสามารถดูภาพรวมของการสแกน QR Code โดยสามารถดูได้ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีลูกค้าที่สแกนมาจากสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ กี่คน มีการสแกนไปแล้วกี่เปอร์เช็นต์จากจำนวนสินค้าที่ติดสติ๊กเกอร์ของเรา นอกจากนั้นยังสามารถดูข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ณ เวลาที่ลูกค้าสแกนเข้ามา ว่าอยู่ที่ไหน จังหวัดอะไร เพศและช่วงอายุเท่าไหร่ และในแต่ละวันมีคนสแกนเข้ามากี่คน