CASE STUDY

Home Appliances

เคล็ด(ไม่)ลับ เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า เพียงสแกน QR Code

Pain Point ที่ทางเจ้าของแบรนด์เจอเป็นประจำ

ค่าใช้จ่ายสูง

ค่าพิมพ์ใบรับประกันสินค้าที่เป็นกระดาษแข็งซึ่งต้องรวมค่าส่งไปรษณีย์ด้วย มีราคาสูง ค่าพิมพ์คู่มือการใช้งาน มีค่าใช้จ่ายสูง

ลูกค้าไม่กรอกข้อมูล

ลูกค้ามักไม่กรอกใบรับประกันสินค้า ลูกค้าบางรายบอกว่า ไม่สะดวกที่จะเขียนลงกระดาษ และตู้ไปรษณีย์อยู่ไกลบ้าน ยุ่งยาก

อ่านลายมือลูกค้าไม่ออก

ลูกค้าที่กรอกใบรับประกันสินค้าแล้วส่งกลับมาให้ทางบริษัท มีเป็นจำนวนมากที่ทีมงานอ่านลายมือไม่ออก

ลูกค้าไม่รู้วิธีการใช้งาน

ลูกค้าหลายรายติดต่อทางร้านที่ซื้อ เพื่อถามวิธีการใช้งาน แม้ว่าในกล่องจะมีคู่มือการใช้งานแบบละเอียด เนื่องจากลูกค้า

ลูกค้าไม่ทราบอายุรับประกัน

ลูกค้าไม่ทราบวันที่หมดรับประกันอายุ เมื่อสินค้ามีปัญหา ลูกค้าต้องนำสินค้ากลับไปยังร้านที่ซื้อ แล้วให้ร้านค้าช่วยประสาน งานเรื่องการซ่อมหรือเปลี่ยนแทนที่ลูกค้าจะติดต่อมาทางบริษัทด้วยตัวเอง ซึ่งไม่สะดวกต่อลูกค้า

Solution ของเบิร์ธโน๊ตทำให้บริษัทได้ประโยชน์หลายด้าน ดังนี้

1. ประหยัดต้นทุน ค่าพิมพ์ใบรับประกันสินค้า ค่าไปรษณีย์ คู่มือ พนักงานลงข้อมูล

โดยสามารถช่วยประหยัด

รวมประหยัดต้นทุน 252,000 บาท ต่อเดือน หรือ 3,024,000 บาท ต่อปี

2. ทำให้การส่งใบรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น

เนื่องจากวิธีการง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการเขียนและส่งไปรษณีย์ เป็นการสแกน QR Code แทน ทำให้ทางบริษัทได้รับข้อมูลใบรับประกันสินค้าจากลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง 32 เท่า!

3. บริษัทได้ข้อมูล Sale Out ทันที

โดยบริษัทไม่ต้องรอให้ทางร้านส่งรีพอร์ทการขายมาตอนสิ้นเดือน ทำให้การจัดการสต๊อกสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดขนาดของสต๊อกลงได้ถึง 8.7%

4. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

เมื่อสินค้ามีปัญหาสามารถติดต่อตรงมาที่บริษัทได้เลย และได้รับคำแนะนำโดยตรงจากทางบริษัท อีกทั้งบริษัทยังสามารถเก็บข้อมูลจากลูกค้าได้โดยตรง เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพต่อไป เช่น ปัญหาที่พบบ่อยจากหม้อทอดไร้น้ำมัน หรือด้านการบริการ เป็นต้น

5. สามารถลดต้นทุนการทำการตลาด

เพราะบริษัทสามารถทำโปรโมชั่นส่งไปหาฐานลูกค้าเดิมได้ ทำให้ได้ยอดขายมากกว่า 3,000,000 บาทต่อเดือน โดยไม่ต้องเสียค่า GP เนื่องจากลูกค้ามาซื้อสินค้ากับบริษัทโดยตรง

6. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ด้วยระบบ Interactive Intelligence Report ของเรา

ทำให้พบว่ามีความต้องการสินค้าที่ยังไม่มีขายในท้องตลาด ยกตัวอย่าง ปัจจุบันมีหม้อหุงข้าวขนาดสำหรับครอบครัว ในรีพอร์ทที่ออกมาพบว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหม้อหุงข้าวขนาดเล็กกว่าสำหรับครอบครัว อย่างนักศึกษาที่อยู่หอพักคนเดียวหรืออยู่กับเพื่อน ทางบริษัทจึงได้ผลิตหม้อหุงข้าวขนาดเล็กสำหรับ 1-2 คนออกมา กลายเป็นสินค้าใหม่ ที่ตรงกับความต้องการ ยอดขายจากสินค้าขนาดใหม่นี้ติดอันดับ Top 10 สินค้าที่ขายดีที่สุดในบริษัทภายในระยะเวลา 4 เดือน

7. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม บริษัทมีข้อมูลและไอเดียมาปรับปรุง Media

ในการทำ คลิปวีดีโอ, ภาพ, Wording, Landing Page, Target Group, เวลาในการ Run Ads) ที่ใช้ในการยิง Online Advertise ทำให้ Conversion Rate จากเดิมที่ไม่ถึง 1% เมื่อปรับปรุงแล้ว Conversion Rate ขึ้นเป็น 2.7%

ประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ชัดเจนว่า Paperless Warranty (รับประกันสินแบบไม่ใช้กระดาษ) โดยการสแกน QR ของเบิร์ธโน๊ต ช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนการผลิต ต้นทุนทำการตลาด การจัดการสต๊อกได้อย่างเหมาะสม การให้พนักงานได้ทำงานในด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้เห็นมุมมองใหม่ มองเห็นโอกาส จนเกิดการผลิตสินค้าใหม่ขึ้นมาในท้องตลาดเป็นเจ้าแรก จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยระบบ Interactive Intelligence Report ของเบิร์ธโน๊ต

หากท่านสนใจปรึกษาทีมงานของเรา สามารถติดต่อ 099-564-5947, 096-142-9547 อีเมล [email protected] เพื่อให้ทีมงานติดต่อกลับ

Other Success Stories

เรื่องราวของความสำเร็จ

ติดต่อเรา เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลูกค้าและการเพิ่มยอดขาย