ประโยชน์หลักของ Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

ประโยชน์หลักของ Preventive Maintenance (การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน) คือ ความน่าเชื่อถือ ในขณะที่คุณมีการรักษาทรัพย์สินแต่ละรายการให้อยู่ในสภาพดี มีโอกาสน้อยที่จะพัง และในที่สุดคุณจะมี Downtime น้อยลงตลอดอายุของสินทรัพย์

Preventive Maintenance จึงเป็นระบบยอดนิยมที่หลายธุรกิจ บริษัท และองค์กรใช้เพื่อจัดกำหนดการงานบำรุงรักษาเฉพาะที่ช่วยทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานเสมอ

ตัวอย่างเช่น เครื่องหนึ่งอาจต้องการการหล่อลื่นสำหรับการทำงานทุกๆ 100 ชั่วโมง ในขณะที่อีกเครื่องหนึ่งอาจต้องมีการตรวจสอบหรือปรับแต่งเป็นประจำทุกปี ดังนั้นเช็คลิสต์การตรวจสอบการบำรุงรักษามักเป็นส่วนสำคัญของ Preventive Maintenance อย่างมาก

ประโยชน์ของการทำ Preventive Maintenance

  1. Downtime ของอุปกรณ์น้อยลง
  2. อายุทรัพย์สิน เครื่องจักร และอุปกรณ์ยาวนานขึ้น
  3. ระงับวิกฤตที่จะเกิดในช่วงการดำเนินการหรือทำให้เกิดขึ้นน้อยลง
  4. เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
  5. ปรับปรุงประสิทธิภาพ (ทรัพย์สินอยู่ในสภาพที่ทำงานได้ดี)

อย่างไรก็ตาม ต้องแน่ใจว่ามีวิธีติดตามงาน รายการตรวจสอบ และประวัติทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง หากมีการรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดีตลอดกระบวนการ ทีมผู้บริหารจะมี Data ที่ดีในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และสามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดในระยะยาว

Reference: Preventive Maintenance

Contact Us
for consultant

We are happy to provide consulting services to all businesses
OTHER BLOGS

Other News & Articles

Contact us for advice on collecting customer data and increasing sales.