เบิร์ธโน๊ตจัดเทรนนิ่งระบบ Line OA ของ Dealer ให้กับทีมงานซอยล์เมต

เบิร์ธโน๊ตจัดเทรนนิ่งระบบ Line OA ของ Dealer ให้กับทีมงานซอยล์เมต

ทีมงานของเบิร์ธโน๊ตได้จัดเทรนนิ่งการใช้งานระบบ Dealer และ Sub-dealer ให้กับทีมงานของซอยล์เมต ณ โรงงานปุ๋ยซอยล์เมต จังหวัดสระบุรี

ทีมงานเบิร์ธโน๊ตจัดเทรนนิ่งระบบ QR Code ติดบนลังสินค้าให้กับ NMT

ทีมงานเบิร์ธโน๊ตจัดเทรนนิ่งระบบ QR Code ติดบนลังสินค้าให้กับ NMT

ทีมงานของเบิร์ธโน๊ตได้จัดเทรนนิ่งการใช้งานระบบ QR Code ติดบนลังสินค้าให้กับทีมงานของ NMT เพื่อให้สามารถ track สินค้าที่อยู่ในลังได้ง่าย ๆ