ทีมงานเบิร์ธโน๊ตจัดเทรนนิ่งวิธีลงทะเบียนเข้าระบบ Line OA ของ Dealer กับ Sub-Dealer ให้กับทีมงานซอยล์เมต

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ทีมงานของเบิร์ธโน๊ตได้จัดเทรนนิ่งการใช้งานระบบลงทะเบียนสำหรับ Dealer และ Sub-dealer ให้กับทีมงานของซอยล์เมต ณ โรงงานปุ๋ยซอยล์เมต ในเขตนิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี ซึ่งปุ๋ยซอยล์เมตนั้นอยู่ในเครือบริษัท เพิ่มผลผลิต จำกัด โดยเป็นผู้ผลิตและจัดหาทั้งปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ที่มีคุณภาพดี มีราคาเหมาะสมให้แก่เกษตรกรในประเทศไทย ลาว และจีน

โดยการจัดเทรนนิ่งระบบลงทะเบียนเข้าระบบ Line OA ของ Dealer และ Sub-Dealer นั้นเป็นไปอย่างราบรื่น และทีมงานซอยล์เมต มีความเข้าใจในตัวระบบเป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นก้าวแรกในการเริ่มโปรเจคสะสมแต้มแลกของรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้า