“Customer Experience” สร้างประสบการณ์ลูกค้าอย่างไร ให้ธุรกิจน่าสนใจ

Customer Experience

Customer Experience หรือการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าและธุรกิจหรือแบรนด์ผ่านจุด Touch Point ที่สำคัญของลูกค้า เช่นการบริการขายหรือการให้ข้อมูลของพนักงานประจำร้านค้า การสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การหาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านโซเชียลมีเดีย และการรับฟังคำติชมข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้องต่าง ๆ

การสร้าง Customer Experience ที่ดีนั้นมีองค์ประกอบ 4 ข้อ ดังนี้ค่ะ

จริง ๆ แล้วการสร้าง Customer Experience ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด ทุกธุรกิจจึงต้องเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานและมองเห็นถึงประโยชน์อย่างชัดเจน เพื่อช่วยพัฒนาให้เกิดการเติบโตมากยิ่งขึ้นพร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ค่ะ


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับช่องข้อมูลที่ทำเครื่องหมาย (*) อีเมลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่


Birth Note ผู้นำด้านเทคโนโลยีและใช้ Big Data เพื่อขยายธุรกิจของคุณ