8 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

ปัจจุบันนี้ การประกอบการธุรกิจสำหรับหลาย ๆ ท่านอาจจะเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่การนำเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาใช้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้า หรือการสร้างพลังบวกให้กับพนักงาน ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปราบรื่นมากขึ้น ซึ่งธุรกิจจะต้องมองหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต

มาดูกันว่า 8 เทรนด์ดิจิทัลที่ธุรกิจต้องทำในอนาคตมีอะไรบ้าง ซึ่งหลายธุรกิจควรร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1. Anywhere, Everywhere

ในอนาคตการทำงานจะไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำงานอยู่ที่บ้านเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งองค์กรจะต้องพัฒนาและเตรียมความพร้อมเทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้จากทุกที่ที่ไหนก็ได้

2. Shaping and Architecting the Digital First World

ทุกวันนี้ธุรกิจและดิจิทัลแทบจะแยกกันไม่ออก เนื่องจากทั้งพนักงานในองค์กร Supplier หรือแม้กระทั่งลูกค้าเองก็มีเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่ในมือ ดังนั้นธุรกิจจึงต้องคิดกลยุทธ์ บริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในด้านดิจิทัล

3. The Dominant of Cloud Economy

ปัจจุบัน Cloud ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานของธุรกิจ และถูกใช้งานอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของความเร็วและความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้น และยังสามารถหยุดใช้งานได้ทันทีเมื่อผู้ใช้รูกสึกว่าใช้ไม่คุ้ม โดยเสียค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง

4. New Gen of Business & Intelligence

ทุกวันนี้มีเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อช่วยให้การใช้งานสะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Chatbot หรือระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) ซึ่งหากธุรกิจไม่ใช้เทคโนโลยี AI อาจจะเสียโอกาสในการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างมาก

5. Strategic Economy Partnership with Purpose

ในสถานการปัจจุบันนี้ การแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพียงลำพังเป็นสิ่งที่ยากมาก ธุรกิจจำเป็นต้องมีพันธมิตรและต้องหาความร่วมมือที่ช่วยให้แต่ละฝ่ายได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน อาทิ การทำ Data Sharing

6. Emerging of Citizen Developers

ในปัจจุบัน ทุกคนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง ไม่ว่าจะเป็น Application หรือระบบอัตโนมัติที่ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ

7. Built-in The Economy of Trust

ในวันนี้ความเชื่อมั่นถือเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจหรือการเลือกซื้อเลือกใช้บริการ ในด้านของเทคโนโลยีก็ต้องทำให้ลูกค้าเชื่อว่ามีความปลอดภัยทางด้านข้อมูล หากเข้ามาร่วมมือทางธุรกิจหรือเลือกซื้อเลือกใช้สินค้า

8. A Call to Action for Sustainable Development Goal

หากธุรกิจคิดถึงแต่องค์กรของตัวเองอาจจะไม่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน แต่องค์กรต้องคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะเข้าไปช่วยสังคมให้ประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น

ทั้งนี้ทั้ง 8 เทรนด์ไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจต้องเป็นห่วง เพราะการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่โลกดิจิทัล ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการขับเคลื่อนด้วยองค์กรธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหลายจะช่วยเข้ามาสนับสนุนการปรับเปลี่ยน โดยองค์กรต้องวางกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีขององค์กร

ที่มา Marketing Oops

Birth Note

Contact Us
for consultant

We are happy to provide consulting services to all businesses
OTHER BLOGS

Other News & Articles

Contact us for advice on collecting customer data and increasing sales.