8 เทรนด์ที่จะเกิดขึ้นหลังธุรกิจก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัล

8 Trend after Digital Transformation

ปัจจุบันนี้ สถานการณ์ Covid-19 น่าเป็นเรื่องยากลำบากสำหรับการประกอบการธุรกิจสำหรับหลาย ๆ ท่าน แต่ในขณะเดียวกันก่อให้เกิดโอกาสอย่างมากมายเช่น การ Work from Home การเข้าถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการเกิดใหม่ของ Startup ก็ได้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว โดยการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้กับทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็น การมีส่วนร่วมของลูกค้า ประสบการณ์ของลูกค้า หรือการสร้างพลังให้กับพนักงาน ซึ่งธุรกิจจะต้องมองหาเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในอนาคต

มาดูกันว่า 8 เทรนด์ดิจิทัลที่ธุรกิจต้องทำในอนาคตมีอะไรบ้าง ซึ่งหลายธุรกิจควรร่วมมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ

ทั้งนี้ทั้ง 8 เทรนด์ไม่ใช่สิ่งที่ธุรกิจต้องเป็นห่วง เพราะการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่โลกดิจิทัล ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี แต่เป็นการขับเคลื่อนด้วยองค์กรธุรกิจ ซึ่งเทคโนโลยีทั้งหลายจะช่วยเข้ามาสนับสนุนการปรับเปลี่ยน โดยองค์กรต้องวางกลยุทธ์ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีขององค์กร

ที่มา Marketing Oops


แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สำหรับช่องข้อมูลที่ทำเครื่องหมาย (*) อีเมลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่


Birth Note ผู้นำด้านเทคโนโลยีและใช้ Big Data เพื่อขยายธุรกิจของคุณ