SCV คืออะไร? ทำไมนักการตลาดต้องแคร์?

หลายท่านคงรู้แล้วว่า SCV คืออะไร ในครั้งนี้แอดมินขอให้ข้อมูลสำหรับ Marketer มือใหม่นะคะ

SCV ย่อมาจาก “Single Customer View” คือ การสรุป Data ทุกอย่าง ของลูกค้านั้นๆ รวมไว้เพียง 1 record บางท่านอาจจะว่า Customer 360 View (C360) หรือ Unified Customer View (UCV) ก็ได้ความหมายเดียวกัน

SCV, C360 หรือ UCV นี้ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อายุ ตลอดจนประวัติการซื้อ Loyalty program ต่างๆ และการสื่อสารที่มีกับบริษัทก่อนหน้านี้

โดยปกติ ถ้าบริษัทมี CDP (Customer Data Platform) ระบบก็จะสร้าง SCV ไว้ให้อยู่แล้ว เราสามารถเจาะลึกลงไปใน Big Data ที่ได้นั้นได้แบบ 1 ต่อ 1 เลยทีเดียว

ทำไมนักการตลาดต้องแคร์ SCV ด้วยล่ะ?

SCV มีประโยชน์มากในการทำแคมเปญการตลาด เมื่อเราต้องการทำความรู้จักกับผู้มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อแต่ละคนจริงๆ ในการดูข้อมูลเชิงลึกนี้ ช่วยในการแบ่งกลุ่มลูกค้า ประเมินว่าลูกค้าที่แท้จริงของเราคือใคร ทำแคมเปญตรงกับกลุ่มลูกค้า การทำ personalization ได้ และปรับ customer experiences ให้ถูกจริตผู้ซื้อได้ด้วย

Reference: blog.treasuredata

Birth Note ให้บริการเก็บ Data ลูกค้า ภายใต้ ภายใต้ Privacy Policy ด้วยการสแกน QR นอกจากคุณจะมี Data ไว้สำหรับวิเคราะห์ภาพรวม วางแผนทิศทางทางธุรกิจของคุณแล้ว 1 ในนั้นคุณยังสามารถวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละรายได้จาก SCV ได้อีกด้วย

Contact Us
for consultant

We are happy to provide consulting services to all businesses
OTHER BLOGS

Other News & Articles

Contact us for advice on collecting customer data and increasing sales.