Big Data กับ Digital Marketing ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

หลาย ๆ คนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Big Data” มาบ้าง ซึ่งทุกวันนี้ โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลปริมาณมหาศาล…ใครที่สามารถครอบครองข้อมูลและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้คือผู้ได้เปรียบ

การใช้ประโยชน์จาก Big Data ทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคัดกรอง วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ในการกำหนดแผนธุรกิจ, กำหนดกลยุทธ์ของ Online Marketing, วางแผน PR, ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลสามารถทำได้ง่ายและสะดวกว่าแบบดั้งเดิม (อนาล็อก) โดยมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆในการเก็บและรวบรวมข้อมูล

การใช้ประโยชน์จาก Big Data ทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคัดกรอง วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ในการกำหนดแผนธุรกิจ, กำหนดกลยุทธ์ของ Online Marketing, วางแผน PR, ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งในปัจจุบัน การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลสามารถทำได้ง่ายและสะดวกว่าแบบดั้งเดิม (อนาล็อก) โดยมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆในการเก็บและรวบรวมข้อมูล

โดยทั่วไปแล้วการกำหนดกลยุทธ์การตลาดโดยใช้ Big Data ช่วยได้ดังนี้ค่ะ

1. ช่วยให้รู้ว่าลูกค้าของเราคือใคร

แม้ว่าตอนที่ทำแผนการตลาดใหม่ ๆ เราจะกำหนดกลุ่มลูกค้าของเราไว้อยู่แล้ว แต่หลายครั้งที่พอเริ่มต้นธุรกิจ ลูกค้าของเราอาจไม่ใช่คนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกก็เป็นได้ เช่น เดิมคาดว่าจะเป็นกลุ่มอายุ 30-45 ปี แต่กลับกลายเป็นลูกค้าหลักของเรามีอายุน้อยกว่านั้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้น

แม้ว่าตอนที่ทำแผนการตลาดใหม่ ๆ เราจะกำหนดกลุ่มลูกค้าของเราไว้อยู่แล้ว แต่หลายครั้งที่พอเริ่มต้นธุรกิจ ลูกค้าของเราอาจไม่ใช่คนที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกก็เป็นได้ เช่น เดิมคาดว่าจะเป็นกลุ่มอายุ 30-45 ปี แต่กลับกลายเป็นลูกค้าหลักของเรามีอายุน้อยกว่านั้น ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยให้เรารู้จักลูกค้ามากขึ้น

2. ช่วยให้รู้ว่าลูกค้าคิดอย่างไรกับเรา

การมี Big Data ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีความละเอียดขึ้น เช่นจากเดิมเราต้องนั่งสแกนความคิดเห็นของลูกค้าในโซเชียลมีเดียเอง แต่หากมีระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถรายงานความคิดเห็นของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เช่น เข้าไปตอบข้อสงสัยของลูกค้าก่อนที่จะเกิดดราม่าในโลกออนไลน์จนถูกส่งต่อในวงกว้างซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เสียหาย

การมี Big Data ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและมีความละเอียดขึ้น เช่นจากเดิมเราต้องนั่งสแกนความคิดเห็นของลูกค้าในโซเชียลมีเดียเอง แต่หากมีระบบคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถรายงานความคิดเห็นของลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

3. นำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ

แม้ลูกค้าจะไม่ได้เป็นฝ่ายคอมเมนท์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรามาโดยตรง แต่การวางระบบ Big Data อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้เราวิเคราะห์ตลาดและความต้องการของลูกค้าได้ก่อนที่ลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเสียอีก โดยส่วนมากจะประมวลผลในรูปแบบของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น ตรวจพบว่าลูกค้ากลุ่มหนึ่งมีพฤติกรรมการเข้ามาใช้บริการในช่วงเวลาเดียวกันต่อเนื่องทุกวันหรือมีการใช้จ่ายในจำนวนเงินเดียวกันต่อเนื่อง ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือออกโปรโมชั่นได้

ไม่เพียงแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาเรื่องของ Big Data แต่ SME ก็ควรที่จะให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ปัจจุบันได้มีโปรแกรมการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ใช้เช่นกัน และการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้การบริหารทำได้ง่ายหากองค์กรมีการเติบโตในอนาคต

ไม่เพียงแต่องค์กรขนาดใหญ่เท่านั้นที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาเรื่องของ Big Data แต่ SME ก็ควรที่จะให้ความสำคัญด้วยเช่นกัน ปัจจุบันได้มีโปรแกรมการจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กให้ได้ใช้เช่นกัน และการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบตั้งแต่เริ่มต้นจะช่วยให้การบริหารทำได้ง่ายหากองค์กรมีการเติบโตในอนาคต

หากสนใจ QR Code ของเบิร์ธโน๊ต เพื่อช่วยเก็บ Data ลูกค้าและเพิ่มกำไรแบบปัง ๆ ให้ธุรกิจของคุณ ลองโทรมาพูดคุย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ ติดต่อได้ที่  โทร 099-564-5947, 096-142-9547 หรืออีเมล [email protected] เพื่อให้เราติดต่อกลับ

Birth Note

Contact Us
for consultant

We are happy to provide consulting services to all businesses
OTHER BLOGS

Other News & Articles

Contact us for advice on collecting customer data and increasing sales.