วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): สร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): สร้างโอกาสใหม่สำหรับธุรกิจของคุณ

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data-Analytics) สามารถช่วยให้ธุรกิจเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้น ตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น...
การใช้ข้อมูลของลูกค้าในการต่อยอดทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้ข้อมูลของลูกค้าในการต่อยอดทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลลูกค้า เช่นพฤติกรรมการบริโภคและความชอบนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า การเข้าใจลูกค้าของเราช่วยให้สามารถปรับการตลาดให้เหมาะสม
“Generation Gap” และความชื่นชอบต่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน…สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดดิจิทัล

“Generation Gap” และความชื่นชอบต่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน…สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดดิจิทัล

ปัจจุบันเราก็กำลังเผชิญกับความท้าทายของการตอบสนองต่อแบรนด์ของทั้ง 5 เจเนอเรชั่น ซึ่งประกอบด้วย Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha
SMS Marketing การตลาดแบบ “เก่าจัง” แต่ยัง “ปังปุริเย่” : ส่ง SMS ให้ยอดขายพุ่งกระฉูด

SMS Marketing การตลาดแบบ “เก่าจัง” แต่ยัง “ปังปุริเย่” : ส่ง SMS ให้ยอดขายพุ่งกระฉูด

SMS Marketing คือการทำการตลาดด้วยการส่งข้อความสั้น ๆ (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว
รู้จักตัวตนของลูกค้า และเข้าใจลูกค้าของคุณง่าย ๆ ด้วย Buyer Persona

รู้จักตัวตนของลูกค้า และเข้าใจลูกค้าของคุณง่าย ๆ ด้วย Buyer Persona

Buyer Persona หรือ Customer Persona คือการจำลองกลุ่มลุกค้าที่มีแนวโน้มจะมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ โดยการสมมุติในเรื่องของบุคลิก อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา สถานะ ความชอบส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถรู้จักและเข้าถึงตัวตนของลูกค้า
Big Data กับ Digital Marketing ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

Big Data กับ Digital Marketing ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

การใช้ประโยชน์จาก Big Data ทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคัดกรอง วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ในการกำหนดแผนธุรกิจ, กำหนดกลยุทธ์ของ Online Marketing, วางแผน PR