ปลดล๊อคพลังแห่งการใช้ข้อมูลของลูกค้าในการต่อยอดทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการบริโภค ความชอบ และลักษณะทางสถิติของผู้บริโภคนั้นเป็นสิ่งที่มีค่า การเข้าใจลูกค้าของเราช่วยให้สามารถปรับการตลาดให้เหมาะสมตามความต้องการและความสนใจของลูกค้า

Jakgrid Jainok

June 15, 2023

“Generation Gap” และความชื่นชอบต่อแบรนด์ที่แตกต่างกัน…สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดดิจิทัล

นอกจากพฤติกรรมแบบ New Normal แล้ว เรากำลังเผชิญกับความท้าทายของการตอบสนองต่อแบรนด์ของทั้ง 5 เจเนอเรชั่น (กลุ่มผู้คนในรุ่นต่าง ๆ) ซึ่งประกอบด้วย Baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha

Jakgrid Jainok

September 9, 2021

SMS Marketing การตลาดแบบ “เก่าจัง” แต่ยัง “ปังปุริเย่” : ส่ง SMS ให้ยอดขายพุ่งกระฉูด

SMS Marketing คือการทำการตลาดด้วยการส่งข้อความสั้น ๆ (SMS) ผ่านโทรศัพท์มือถือ ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เรามีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ซึ่งอาจจะมีจำนวนมากด้วยการส่งเพียงครั้งเดียว เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่น การเปิดตัวสินค้าใหม่ กิจกรรม หรือสิทธิพิเศษต่างๆ

Jakgrid Jainok

May 11, 2021

รู้จักตัวตนของลูกค้า และเข้าใจลูกค้าของคุณง่าย ๆ ด้วย Buyer Persona

Buyer Persona หรือ Customer Persona คือการจำลองกลุ่มลุกค้าที่มีแนวโน้มจะมาซื้อสินค้าและบริการของคุณ โดยการสมมุติในเรื่องของบุคลิก อายุ เพศ ฐานะ การศึกษา สถานะ ความชอบส่วนตัว หรือแม้กระทั่งความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้คุณสามารถรู้จักและเข้าถึงตัวตนของลูกค้า

Jakgrid Jainok

April 27, 2021

Big Data กับ Digital Marketing ในการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

การใช้ประโยชน์จาก Big Data ทำได้โดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคัดกรอง วิเคราะห์และประมวลผล เพื่อใช้ในการกำหนดแผนธุรกิจ, กำหนดกลยุทธ์ของ Online Marketing, วางแผน PR, ตลอดจนแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ

Jakgrid Jainok

April 23, 2021