มาทำความรู้จักกับ Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดกันเถอะ

มาทำความรู้จักกับ Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลอย่างชาญฉลาดกันเถอะ

Data Visualization คือการนำข้อมูลดิบมาสรุป วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลออกมาให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ แผนภูมิ ที่อธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณต้องการจะแสดง ทำให้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายกว่าเดิม