เผยกลยุทธ์ของ Danone ในการใช้ QR Code ร่วมกับ Loyalty Program เพื่อขับเคลื่อนการสะสมแต้มแลกส่วนลดสินค้า

บริษัท Danone ในสเปน ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านของผลิตภัณฑ์ที่มาจากนม ได้ทำการจัดทำแพคเกจจิ้งของผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต โดยทุกชิ้นจะมี QR Code พิมพ์อยู่บนแพคเกจจิ้ง ทำให้ลูกค้าสามารถสแกน QR Code ที่แปะอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาด้วยสมาร์ทโฟนเพื่อสะสมแต้ม

Jakgrid Jainok

November 24, 2021