QR Code สำหรับ Track สินค้าในลัง

QR Code สำหรับ Track สินค้าในลังนั้น เป็น QR Code แบบเปิด ซึ่งพนักงานสามารถใช้เครื่องยิง QR หรือโทรศัพท์มือถือสแกนตัว QR เพื่ออ่านข้อมูลสินค้าที่อยู่ในลังว่ามีสินค้าประเภทไหนบ้าง, ประเภท SKU ของสินค้า และสินค้ามีมีจำนวนกี่ชิ้น ซึ่ง QR Code ที่อยู่บนลังนั้น ๆ ก็จะเป็น unique QR Code ด้วยเหมือนกัน

Jakgrid Jainok

September 9, 2022

หมดปัญหา! เรื่องตัวแทนขายตัดราคา หรือขายข้ามเขต ด้วย QR Code สำหรับ track ตัวแทน

ฟีเจอร์สำหรับ track ตัวแทน (Dealer Tracking) โดยใช้ QR Code เป็นสื่อในการติดตาม ซึ่งเมื่อลูกค้าสแกน QR Code เข้ามาแล้วแบรนด์ก็จะทราบทันทีว่าลูกค้าท่านนี้ซื้อสินค้าที่ถูกจำหน่ายผ่านตัวแทนเจ้าไหนอยู่

Jakgrid Jainok

April 22, 2021